Slet historik Forlad hjemmesiden

På Aarhus Krisecenter kan du henvende dig døgnet rundt. Her vil du blive modtaget af en uddannet medarbejder, der kan lytte til dig og rådgive dig.

På Aarhus Krisecenter er der ansat 8 socialfaglige rådgivere, som arbejder i døgnturnus alle årets dage. Yderligere er der ansat 2 socialfaglige børnerådgivere, i forhold til børn af modtagede kvinder. De er på Aarhus Krisecenter i dagtimerne på alle hverdage. Derudover er der en forstander samt en administrativ medarbejder, der som udgangspunkt er tilstede i dagtimerne på alle hverdage.

På Aarhus Krisecenter er der plads til 14 kvinder og deres børn. Hver kvinde og hendes børn får deres egen lille lejlighed med the-køkken, toilet og bad. Når man bor her, skal man selv stå for madlavning og indkøb.

Du kan henvende dig til Aarhus Krisecenter døgnet rundt, men du vil få den bedste rådgivning i dag-/aftentimerne imellem kl. 9.00 og 21.00. Hvis der opstår et akut behov, kan du selvfølgelig også ringe om natten.

Målgruppe & metoder

Voldsudsatte kvinder og deres børn. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold. Volden er som udgangspunkt familierelateret vold eller i nære relationer.

Kvinder med et aktivt misbrug, kvinder i metadonbehandling eller kvinder med et akut psykiatrisk behandlingsbehov modtages ikke. For at kunne tilbydes ophold skal man være selvhjulpen, dvs. indgå i de forpligtelser, der er ved at bo i et fællesskab, såsom rengøring, indkøb og madlavning.

Kvinderne har selv ansvaret for at tage sig af egne børn.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr under nogen form. Handicaphunde er tilladt efter aftale med personalet.

Medarbejderne på Aarhus Krisecenter forestår målgruppeafklaringen jf. Serviceloven § 109.

 

 

Metoder bag vores arbejde med kvinder og børn:

Vi anvender forskellige teorier i vores arbejde på Aarhus Krisecenter. Vi anvender en mentaliserende tilgang i alt vores arbejde med kvinder og børn på Aarhus Krisecenter, udover denne anvender vi:

Narrativ tilgang

Voldsteori

Traumeteori

Psykoedukation

Empowerment-tilgang

Social læringstilgang

Anerkendende tilgang

På Krisecenteret vægtes det højt, at voldsudsatte kvinder og børn mødes med en kvalificeret faglig tilgang til voldsområdet, når vi modtager, rådgiver, voldsbearbejder og giver omsorg og støtte til kvinder og børn, der søger rådgivning eller tager ophold på Aarhus Krisecentret. Første og vigtigste opgave er at skabe sikkerhed omkring den enkelte kvinde og barn, hvilket vi gør gennem en grundig risiko- og sikkerhedsvurdering, som vi evaluerer løbende under opholdet.

Under opholdet arbejder vi med stabiliserende krisebearbejdelse, samt bearbejdelse af de konsekvenser, som vold har for både kvinder og børn. Vi arbejder ud fra beskrevne metoder, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og tilpasses den enkeltes situation. Metoderne vil have grobund i henholdsvis den narrative og systemiske tilgang, den mentaliserende tilgang, og den traumebaserede tilgang. Vi arbejder anerkendende og spejler den enkelte kvinde og barns fortælling, og gennem psykoedukative greb forklares voldens dynamikker og skadelige konsekvenser.

Drift

Aarhus Krisecenter er en selvejende institution med fuld driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og drives i henhold til “Lov om social service” – Serviceloven § 109. Aarhus Krisecenter er en del af Familier, Børn og Unge i Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Aarhus Krisecenter er omfattet af Rammeaftalen indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.

Visitation

Alle kan henvise til Aarhus Krisecenter. Ved henvendelse afholdes der visitationssamtale, hvor der vurderes om du tilhører målgruppen.

Klageadgang

Aarhus Krisecenter ønsker alle beboere et godt ophold på krisecenteret. Hvis en beboer oplever ting der undrer, ting de finder urimelige eller ikke forstår, bedes de rette henvendelse til personalet.

Hvis du under dit ophold på Aarhus Krisecenter ønsker at klage over indholdet af det tilbud du gives, kan du klage til forstanderen på Aarhus Krisecenter. Klagen behandles hurtigst muligt og er du ikke tilfreds med den afgørelse forstanderen træffer, vil forstanderen orientere krisecenterets bestyrelse og videresende klagen til Ankestyrelsen.

Hvis du under dit ophold på Aarhus Krisecenter ønsker at klage over personalet, kan du klage til forstanderen. Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning på klagen, vil bestyrelsen blive orienteret.

Hvis du bliver bortvist eller udskrevet mod dit ønske, kan du klage til forstanderen. Ligeledes kan du klage til forstanderen, hvis du ikke bliver vurderet indenfor målgruppen til ophold på Aarhus Krisecenter.

Vi opfordrer til, at din klage er skriftlig.

Boform

På Aarhus Krisecenter har vi indrettet 2 lejligheder i stueetagen til kvinder med handicap og kvinder med handicappede børn. På krisecenteret er der lift til kørestol.

Fortællinger fra kvinder

Voldsramte kvinder med handicap har ikke været synlige i Danmark. Vi mangler ikke kun viden om omfanget, men også om de oplevelser og problemstillinger den enkelte voldsramte kvinde må leve med.

I det følgende fortæller kvinder deres historier om det at have en voldelig partner og samtidig være handicappet.

Kilde: “Over grænsen – en antologi om vold mod kvinder med handicap”

Fortællinger om vold

Efter endnu en voldsom episode med min daværende mand, tog jeg beslutningen om at tage ophold på Aarhus Krisecenter, sammen med mine 2 børn.

Jeg havde ingen forventninger til stedet. For mig var et krisecenter et sted, hvor man fik tag over hovedet, indtil de værste måneder var overstået – der tog jeg stor fejl.

Vi blev taget imod med åbne arme af både personalet og beboerne. Jeg var hos dem, der kendte til de mennesker, der har levet med vold, og som vidste hvilke behov jeg havde for at komme videre. Jeg var i trygge hænder.

For at gøre en lang historie kort, vil jeg sige at Aarhus Krisecenter ikke kun har givet mig tag over hovedet, men åbnet mine øjne for at finde mine egne ressourcer. De har altid haft tid, når jeg har haft brug for hjælp og hjulpet mig videre i livet. Det skal de have STOR tak for.

- Kvinde på 29 med 2 børn

Igennem mange tårer og som en lyd fra en fjern planet, lød en kærlig kvindestemme. Hun fortalte mig, at jeg var kommet til det rette sted. JL blev med ét min livline til livet – væk fra min mand. Jeg satsede alt den dag, greb den line hun havde kastet ud og trak mine børn og jeg den første meter op.

Ved at lukke den store dør bag mig, fjernede jeg mig fysisk fra min mand, men hans stemme flyttede med.

Den boede inde i mit hoved. Jeg kunne ikke kende forskel på hans og min stemme. Jeg kunne høre dem begge to, men kunne ikke høre, hvilken der reelt var min. I mit hoved var det en konstant kamp om mit indre herredømme. Jeg var konstant i tvivl “Er det nu den rigtige beslutning at være her”…”Var det i virkeligheden så slemt”…

De andre kvinder fortalte mig om deres mænd, der til en forveksling lignede min, og jeg begyndte så småt at lade tvivlen komme mig til gode. Jeg fandt et dybt og nært fællesskab med disse kvinder. Deres stemmer sluttede sig til min stemme inde i mit hoved, og som ugerne gik, blev hans stemme svagere og min egen stemme mere og mere klar.

Det er nu 4 måneder siden, at jeg bankede på døren til det sted, der skulle blive mit og børnenes “helle”. Min mands stemme dukker stadig op, men genklangen fra de kærlige kvinders stemmer hjælper mig til at lytte til den rigtige.

Den tryghed, ro og omsorg, der er forbundet med Aarhus Krisecenter, er ubeskrivelig. Tak til de søde kvinder, der kaster linerne ud og med kærlighed viser vejen op. Og tak til de andre stærke kvinder, der som mig, satsede alt og greb linen.

- Kvinde på 38 med 2 børn